Czym jest coaching?

Coaching (nie tylko) filozoficzny.

Kiedy ostatni raz rozmawiałeś sam / sama ze sobą?
Szczerze.
Krytycznie, ale bez umniejszania sobie samemu?
Doceniając siebie, ale bez wpadania w samozachwyt?
Jak często zwracasz uwagę na to, w jaki sposób komunikujesz się sam ze sobą? Mówisz do siebie: leń, dureń, nic nie potrafisz, a może: to bez sensu, olać to, jutro, to i tak nie wyjdzie?

Modne jest teraz nadawanie różnym usługom nazwy – coaching. Przestajemy już mieć doradców, specjalistów, agentów, każdy chciałby być coachem. Na fali popularności, oraz mody, jest to opłacalne, jednak duch pracy z drugim człowiekiem, to o wiele więcej niż słowa – chociażby najbardziej wymyślne, modne i intrygujące.
Najczęściej jest to tylko wykorzystywanie modnego zwrotu, a w parze nie idą umiejętności, kompetncja i doświadczenie coachingowe, potrzebne, żeby określić się tym mianem.

Coaching filozoficzny – to nic innego, jak rozmowa z drugim człowiekiem, szczera, otwarta, w pełnym skupieniu i z pełnym zaangażowaniem. Podczas tej rozmowy są dwie równe sobie strony, z których jedna ma pewną trudność w życi, zadaniem coacha jest- korzystając z zasobów samego klienta – znaleźć to rowiązanie.

Jak je znaleźć?
Istnieją różne „narzędzia”, której służą temu, żeby owe trudności wziąść na warsztat. Dzieją się wtedy najczęściej trzy rzeczy:

1: Klient odkrywa prawdziwą – często niedostępną na pierwszy rzut oka – przyczynę owych trudności.
2: Trudne emocje, towarzyszące całej sprawie znikają, lub stają się mniej trudne.
3: Okazuje się, że rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki*

*Co nie oznacza, że jest ono zawsze łatwe.

Ja korzystam z narzędzi wywądzących się z tradycji i spóścizny filozoficznej, oraz szkoły doradztwa filozoficznego, które rozwija się niezależnie, oraz w kilku ośrodkach w Polsce. Ukończyłem 3-letnie studia (w dniu pisania tego tekstu jestem przed obroną pracy dyplomowej) coaching filozoficzny, spędziłem dziesiątki godzin ćwiczeniowcy i warsztatowych w roli coacha i klienta. Jestem uczestnikiem szkoły doradztwa i terapii filozoficznej FARO EgoEimi, prowadzę praktykę coachingową. Moim głównym obszarem zainteresowań w coachingu jest Enneagram, Trzy Ośrodki intelektulane człowieka i praca intrapersonalna.

Nie proponuje: gotowych rozwiązań, czy  uklepanych haseł, modele SMART, GROW, czy inne wiele osób zna i stosuje. Proponuję pracę nad uważnością, świadomością siebie, proste ćwiczenia filozoficzne, które wybijają na moment z rutyny i codzienności. Dzisiejszy świat pędzi w niesamowitym – dotąd niespotykanym – tempie, wiele naszych codziennych problemów jest efektem tej prędkości i braku chwili refleksji i zadania sobie pytania: co się w ogóle dookoła mnie dzieje?

Przyjdź. Zatrzymaj się. ZAPRASZAM.

„Spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie.” C.G. Jung

Mateusz Łętowski (TUTAJ jeszcze parę słów o mnie)